Compartimentul financiar-contabil
Inspector, contabil venituri:
Băican Mirel Inspector Contabil
Inspector, contabil cheltuieli:
Sipos Eva Inspector Contabil
Referent:
Vajna Anton Árpád Referent Casier
Compartimentul de achiţii publice
Referent de specialitate:
Chis Marta Referent Achizitii Publice
Compartimentul agricol
Referent:
Iuhas Elisabeta Referent Agent Agricol
Compartimentul de asistenţă socială
Inspector, asistent social:
Csarnó Klára Inspector Asistent Social