Compartimentul financiar-contabil
Inspector, contabil venituri:
Băican Mirel Inspector superior Contabil
Inspector, contabil cheltuieli:
Sipos Eva Inspector superior Contabil
Referent:
Vajna Anton Árpád Referent superior Casier
Compartimentul de achiţii publice
Referent de specialitate:
Chis Marta Referent de specialitate superior Achizitii publice
Compartimentul de asistenţă socială
Inspector, asistent social:
Csarnó Klára Inspector superior Asistent Social